Tarieven

Volwassenen: verzekerde zorg voor GBGGZ en SGGZ (basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg) voor volwassenen.
Hiervoor heeft u een verwijsbrief no´╗┐dig van de huisarts waarbij de huisarts een inschatting moet maken of er sprake is van een diagnose op psychisch gebied en welke zorgzwaarte daarbij past. 
Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een angsts´╗┐toornis, depressie, somatisch symptoomstoornis of een persoonlijkheidsstoornis. In de behandeling bekijkt de psycholoog of deze diagnose terecht is.
Indien uw klachten niet onder een diagnose van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) vallen, moet u de behandeling zelf betalen of wordt u terug verwezen naar de huisarts.


Praktijk Ilse Leemans heeft een contract met zorgverzekeraars via stichting 1NP. Als het om verzekerde zorg gaat, wordt het grootste gedeelte door uw zorg-verzekeraar vergoed. De tarieven die worden gehanteerd, zijn die zoals door de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) geformuleerd. Zie hiervoor: https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/. Het is altijd raadzaam om van tevoren de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te raadplegen of contact met hen op te nemen.
Het tarief voor niet verzekerde zorg, het zogenaamde Overig Zorg Product (OZP-tarief) en voor zogenaamde zelfbetalers is € 85,-. Zie voor een toelichting het kopje ‘Onverzekerde zorg’.

Kinderen & Jeugdigden (onder 18 jaar)
Praktijk Ilse Leemans heeft geen contract met gemeentes. U dient zelf contact op te nemen met uw gemeente om te kijken of de behandeling (gedeeltelijk) vergoed wordt.


Eigen risico
Houdt u rekening met uw jaarlijks eigen risico, dat zowel voor GBGGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ geldt. Voor kinderen onder de 18 jaar, geldt geen eigen risico.

Onverzekerde zorg
Problematiek die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars (OVP):
rouwverwerking - relatietherapie - burnoutklachten - aanpassingsstoornissen - identiteitsproblemen - levensfaseproblemen en andere zogenaamde V-codes uit de DSM. Behandeling voor deze hulpvragen is voor eigen rekening.
Ook als wel sprake is van een diagnose, maar  u geen diagnose toegekend wilt krijgen, komt de behandeling voor eigen rekening. U heeft dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Afzeggen
Wanneer u een afspraak wilt afzeggen, dient u dat minimaal 24 uur van tevoren te doen. Bij te laat afzeggen wordt een bedrag van € 50 in rekening gebracht.

 

 


 

Psychologiepraktijk
Ilse Leemans
©2019 ILSE

 
 ©2019 Psychologiepraktijk Ilse Leemans