Werkwijze

Ik geloof dat ieder van ons de mogelijkheden in zich heeft om een passend antwoord te vinden op de vragen die het leven ons stelt. Soms geraken we ontregeld door gebeurtenissen of worden we voor uitdagingen gesteld die maken dat we het even niet meer weten. We geraken de verbondenheid met de ander en met onszelf kwijt.
 
In de therapie kijk ik mee naar wat nodig is om het zelfhelend vermogen weer op gang te brengen. Mijn behandelmethode is integratief, ik ontleen uit meerdere kaders (o.a. uit de Gestalttherapie, het psychodynamische en het cognitieve gedragstherapeutische gedachtengoed) en zet verschillende methodes in (gesprekstherapie, EMDR, lichaamsgerichte therapie, mindfulness,…). De hulpvraag van diegene die zich aanmeldt en het contact tussen ons, is leidend voor de behandelvorm. 

 

 


 

Psychologiepraktijk
Ilse Leemans
©2019 ILSE

 
 ©2019 Psychologiepraktijk Ilse Leemans